ROZVRH LEKCÍ 

LEVEL 1 ( lekce pro začátečníky)

PONDĚLÍ 20:15

STŘEDA 21:15

LEVEL 2 ( lekce pro mírně pokročilé)

ÚTERÝ 20:00

ČTVRTEK 21:00